Trähusin verstas antaa hienot puitteet puusepäntöille ja entisöintiprojekteille

Trä­husin vers­taal­la Ten­ho­las­sa työs­ken­nel­lään van­ho­jen talo­jen kun­nos­tuk­sen ja uuden luo­mi­sen paris­sa. Tila­va vers­taam­me sovel­tuu monen­lai­siin pro­jek­tei­hin ikku­na­nen­ti­söin­nis­tä uusien ovien teke­mi­seen tai suu­ren koko­pui­sen keit­tiön val­mis­tuk­seen.

Trä­husil­la työs­ken­te­lee perä­ti kah­dek­san enti­­söin­­ti- ja puuse­pän­töi­hin eri­kois­tu­nut­ta ammat­ti­lais­ta. Osa hei­dän ajas­taan vie­räh­tää luon­nol­li­ses­ti res­tau­roin­ti­koh­teis­sam­me, mut­ta osa työs­tä teh­dään vers­taal­lam­me Ten­ho­las­sa. 

Vers­taal­la teh­dään monen­lais­ta van­ho­jen talo­jen enti­söin­tiin liit­ty­vää työ­tä, kuten kun­nos­te­taan van­ho­ja ikku­noi­ta ja ovia – tie­tys­ti talon aika­kaut­ta kun­nioit­taen. Täl­lä het­kel­lä enti­söin­tiam­mat­ti­lai­sil­lam­me on työn alla muun muas­sa van­ho­jen tam­­mi-ikku­­noi­­den kun­nos­tus koh­tee­seem­me Hel­sin­gin Kasar­mi­ka­tu 36:ssa.

Kun­nos­tus­töi­den lisäk­si vers­taal­la teh­dään myös uut­ta: toi­si­naan res­tau­roin­ti­koh­tei­siin saa­te­taan jou­tua uusi­maan esi­mer­kik­si ovet, jol­loin puusep­päm­me voi­vat teh­dä käsi­työ­nä uudet van­han mal­lin mukaan.

Eril­lis­ti­lauk­ses­ta vers­taal­lam­me val­mis­te­taan käsi­työ­nä koko­pui­sia keit­tiöi­tä ja kalus­tei­ta. Esi­mer­kik­si Tuusu­lan Trä Kro­nor -kon­sep­tin kotei­hin tulee sisus­tusark­ki­teh­ti Han­ni Koro­man suun­nit­te­le­mat täys­pui­set keit­tiöt, jot­ka val­mis­te­taan käsi­työ­nä vers­taal­lam­me Ten­ho­las­sa.

24.9.2019
Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail to someone


Myynti & Rakentaminen
Thomas Noreila
thomas.noreila@tragroup.fi
+358 40 705 1572

Suunnittelu
Ilari Airikkala
ilari.airikkala@tragroup.fi
+358 46 810 2444

Asiakaspalvelu
Riikka Noreila
riikka.noreila@tragroup.fi
+358 40 513 2200

Rekrytointi
Minna Gustavsson
hr@trahus.fi
+358 40 048 9984
Tiedustelut
info@trahus.fi
Taloushallinto
laskutus@trahus.fi

Ota yhteyttä

Plea­se lea­ve this field emp­ty.Plea­se lea­ve this field emp­ty.
Tie­to­suo­ja­se­los­te

Tilaa TRÄ-uutiskirje

Haluat­ko kuul­la lisää van­hois­ta talois­ta, perin­tei­sis­tä raken­nus­me­ne­tel­mis­tä ja kes­tä­väs­tä asu­mi­ses­ta?

Plea­se lea­ve this field emp­ty.Plea­se lea­ve this field emp­ty.
Tie­to­suo­ja­se­los­te