Etsitkö puurakentamisen ja restauroinnin ammattilaista?

Trä­husin laa­ja pal­ve­lu­va­li­koi­ma ulot­tuu aina hir­si­ra­ken­nus­ten siir­ros­ta ja ikku­noi­den enti­söin­nis­tä uuden val­mis­ta­mi­seen.

Rakennuspalveluihimme kuuluvat esimerkiksi:

◊ Res­tau­roin­ti­työt: hir­si­kor­jauk­set, jul­ki­si­vu­jen kun­nos­tuk­set, raken­tei­den kor­jaus­työt, sisä­pin­to­jen kun­nos­tuk­set ja yksi­tyis­koh­tien kunnostaminen​ talon aika­kaut­ta kun­nioit­taen
◊ Kor­jaus­kar­toi­tuk­set
◊ Pro­jek­tin­joh­to avai­met käteen -peri­aat­teel­la ​
◊ Van­ho­jen hir­si­ra­ken­nus­ten siir­rot ​

Puusepänverstaamme palvelee:​

◊ Ikku­noi­den ja ovien entisöintityöt​
◊ Uusien ikku­noi­den ja ovien val­mis­tus mit­ta­ti­laus­työ­nä
◊ Uusien koko­puis­ten keit­tiöi­den ja kalus­tei­den val­mis­tus mit­ta­ti­laus­työ­nä
◊ Por­taat, kai­teet ja koristeet​

Suunnittelupalvelumme:​

◊ Van­ho­jen talo­jen kor­jaus­suun­ni­tel­mat
◊ Uusien ja van­ho­jen koh­tei­den raken­ne­suun­nit­te­lu

Tar­joam­me asiak­kaal­le kaik­ki tar­vit­ta­vat ark­ki­teh­ti­pal­ve­lut sekä laa­dim­me raken­nus­lu­pia var­ten tar­vit­ta­vat pii­rus­tuk­set ja sel­vi­tyk­set. Lisäk­si yhteis­työ­ver­kos­tom­me käsit­tää laa­jal­ti suun­nit­te­li­joi­ta, eri­kois­osaa­jia sekä ter­veel­lis­ten raken­nus­ma­te­ri­aa­lien maa­han­tuo­jia ja val­mis­ta­jia.

Artikkelit


Myynti & Rakentaminen
Thomas Noreila
thomas.noreila@tragroup.fi
+358 40 705 1572

Asiakaspalvelu
Riikka Noreila
riikka.noreila@tragroup.fi
+358 40 513 2200

Rekrytointi
Minna Gustavsson
hr@trahus.fi
+358 40 048 9984
Tiedustelut
info@trahus.fi
Taloushallinto
laskutus@trahus.fi

Ota yhteyttä

Plea­se lea­ve this field emp­ty.Plea­se lea­ve this field emp­ty.
Tie­to­suo­ja­se­los­te

Tilaa TRÄ-uutiskirje

Haluat­ko kuul­la lisää van­hois­ta talois­ta, perin­tei­sis­tä raken­nus­me­ne­tel­mis­tä ja kes­tä­väs­tä asu­mi­ses­ta?

Plea­se lea­ve this field emp­ty.Plea­se lea­ve this field emp­ty.
Tie­to­suo­ja­se­los­te