Tietoa, taitoa ja kokemusta

Asut­ko rin­ta­ma­mies­ta­los­sa ja olet epä­var­ma, miten talo remon­toi­daan oikeal­la taval­la? Onko Sinul­la van­ha hir­si­run­koi­nen talo, jos­sa alim­mat hir­ret pitää vaih­taa?
Etsit­kö teki­jöi­tä, jot­ka pys­ty­vät luo­maan ajan­mu­kai­sen hen­gen kotii­si?
Vai haluat­ko raken­taa puu­ta­lon, joka kes­tää sato­ja vuo­sia?

Olet tul­lut oike­aan osoit­tee­seen, sil­lä jär­ke­vä kor­jaus­ra­ken­ta­mi­nen, kes­tä­vä puu­ra­ken­ta­mi­nen ja kult­tuu­ri­his­to­rial­li­ses­ti arvok­kai­den raken­nus­ten res­tau­roin­ti on ydin­osaa­mis­tam­me.

Ota yhteyt­tä

Tulem­me mie­lel­läm­me tutus­tu­maan taloo­si veloi­tuk­set­ta!

Ajankohtaista

Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons

ma mar­ras 23rd, 2020

Trähus Ab

Jalo ja Mat­ti uuden hir­si­kor­jaus­pro­jek­tin kim­pus­sa. 🍀🪓

#Hir­si #hir­si­ta­lo #ait­ta #perin­ne­ra­ken­ta­mi­nen #trä­hus
Lue lisääNäy­tä vähem­män

Jalo ja Matti uuden hirsikorjausprojektin kimpussa. 🍀🪓

#hirsi #hirsitalo #aitta #perinnerakentaminen #trähus

Com­ment on Face­book

Jäl­leen näis­sä hom­me­leis­sa tämä viik­ko menee Inkoos­sa ensi viik­ko Fis­kar­sis­sa että Ete­lä Suo­mea kun­nos­tel­laan 😊👌

View more com­ments

su mar­ras 22nd, 2020

Trähus Ab

Vaih­teek­si hyvä päi­vä ulko­hom­miin. Aivo kor­jaa­mas­sa van­han puu­ta­lon kau­nis­ta otsa­lau­taa. 😊☀️ Toi­vo­taan, että syys­myrs­kyt ovat jo ohi. Aurin­kois­ta alka­vaa viik­koa! Lue lisääNäy­tä vähem­män

Vaihteeksi hyvä päivä ulkohommiin. Aivo korjaamassa vanhan puutalon kaunista otsalautaa. 😊☀️ Toivotaan, että syysmyrskyt ovat jo ohi. Aurinkoista alkavaa viikkoa!
Load more
Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons

ma mar­ras 23rd, 2020

Trähus Ab

Jalo ja Mat­ti uuden hir­si­kor­jaus­pro­jek­tin kim­pus­sa. 🍀🪓

#Hir­si #hir­si­ta­lo #ait­ta #perin­ne­ra­ken­ta­mi­nen #trä­hus
Lue lisääNäy­tä vähem­män

Jalo ja Matti uuden hirsikorjausprojektin kimpussa. 🍀🪓

#hirsi #hirsitalo #aitta #perinnerakentaminen #trähus

Com­ment on Face­book

Jäl­leen näis­sä hom­me­leis­sa tämä viik­ko menee Inkoos­sa ensi viik­ko Fis­kar­sis­sa että Ete­lä Suo­mea kun­nos­tel­laan 😊👌

View more com­ments

su mar­ras 22nd, 2020

Trähus Ab

Vaih­teek­si hyvä päi­vä ulko­hom­miin. Aivo kor­jaa­mas­sa van­han puu­ta­lon kau­nis­ta otsa­lau­taa. 😊☀️ Toi­vo­taan, että syys­myrs­kyt ovat jo ohi. Aurin­kois­ta alka­vaa viik­koa! Lue lisääNäy­tä vähem­män

Vaihteeksi hyvä päivä ulkohommiin. Aivo korjaamassa vanhan puutalon kaunista otsalautaa. 😊☀️ Toivotaan, että syysmyrskyt ovat jo ohi. Aurinkoista alkavaa viikkoa!
Load more
Pre­viousNext
Next

Uuden leh­ti­kuusi­ver­houk­sen toteu­tuts puu­ta­loon Hel­sin­gis­sä.

Kun­nos­tim­me Suo­men van­him­piin säte­ri­ti­loi­hin kuu­lu­van Saus­ti­lan kar­ta­non veran­nan alku­pe­räi­sen mal­lin mukaan.

Val­mis­tim­me käsi­työ­nä täys­pui­sen koi­vu­keit­tiön asiak­kaal­lem­me Tuusu­laan.

Van­ho­jen tam­­­mi-ikku­­­noi­­­den kun­nos­tus 1920-luvun ker­ros­ta­loon Hel­sin­gin Kaar­tin­kau­pun­gis­sa.

Kun­nos­tim­me jul­ki­si­vu­jen ikku­nan­puit­teet ja raken­sim­me uuden piha­ka­tok­sen vuo­den 1904 ker­ros­ta­loon Kata­ja­no­kal­la.

Lähes sata­vuo­ti­sen Hil­ding Eke­lun­din suun­nit­te­le­man puu­ta­lon res­tau­roin­ti.

Teim­me koko­nais­val­tai­set kor­jaus­työt van­han puu­ta­lon ulko- ja sisä­ti­lois­sa Puu-Käpy­­­läs­­­sä.

Toteu­tim­me katon maa­­­laus- ja kor­jaus­työt 1900-luvun alun huvi­laan Kau­niai­sis­sa.

Teim­me ala­poh­jan kor­jauk­sen huvi­laan Sou­kan­nie­mes­sä.

Toteu­tim­me hir­si­kor­jauk­set Tuusu­lan­jär­vel­lä.


Myynti & Rakentaminen
Thomas Noreila
thomas.noreila@tragroup.fi
+358 40 705 1572

Suunnittelu
Ilari Airikkala
ilari.airikkala@tragroup.fi
+358 46 810 2444

Asiakaspalvelu
Riikka Noreila
riikka.noreila@tragroup.fi
+358 40 513 2200

Rekrytointi
Minna Gustavsson
hr@trahus.fi
+358 40 048 9984
Tiedustelut
info@trahus.fi
Taloushallinto
laskutus@trahus.fi

Ota yhteyttä

Plea­se lea­ve this field emp­ty.Plea­se lea­ve this field emp­ty.
Tie­to­suo­ja­se­los­te

Tilaa TRÄ-uutiskirje

Haluat­ko kuul­la lisää van­hois­ta talois­ta, perin­tei­sis­tä raken­nus­me­ne­tel­mis­tä ja kes­tä­väs­tä asu­mi­ses­ta?

Plea­se lea­ve this field emp­ty.Plea­se lea­ve this field emp­ty.
Tie­to­suo­ja­se­los­te