Toteu­tim­me kun­nos­tus­töi­tä Raa­se­po­ris­sa sijait­se­van Åmin­nen kar­ta­non pää­ra­ken­nuk­seen. Alun­pe­rin kol­mes­ta kylän räls­si­kar­ta­nos­ta muo­dos­tu­neen Åmin­nen kar­ta­non pää­ra­ken­nus on 1700-luvun puo­li­vä­lis­tä. Kar­ta­non uusklas­si­set sivusii­vet lisät­tiin 1800-luvun puo­lel­la ja sit­tem­min kar­ta­noon on teh­ty uudis­tuk­sia 1980- ja 1990-luvuil­­la.

Kun­nos­tus­pro­jek­ti sisäl­si suun­­nit­­te­­lu-, kun­­nos­­tus- ja vii­meis­te­ly­työt kar­ta­no­ra­ken­nuk­sen tun­nel­man palaut­ta­mi­sek­si. Enti­söim­me kar­ta­non van­han tam­mi­par­ke­tin ja alku­pe­räi­set sisä­pa­rio­vet. Lisäk­si vers­taal­lam­me val­mis­tet­tiin puuse­pän­työ­nä uudet ulko-ovet alku­pe­räi­seen tyy­liin sopi­vas­ti.

 

Trähus valmisti Åminnen kartanoon puusepäntyönä uudet ulko-ovet
Klas­si­nen 1800-luvun tyy­li­nen oven­pai­ni­ke on Raken­nus­pa­tee­kin vali­koi­mas­ta.

Ovet maa­lat­tiin Ottos­son Färg­ma­ke­ri vetegrå -sävyl­lä.

 

27.4.2021
Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail to someone


Myynti & Neuvonta
Thomas Noreila
thomas.noreila@trahus.fi
+358 40 705 1572

Asiakaspalvelu
Riikka Noreila
riikka.noreila@trahus.fi
+358 40 513 2200
Tiedustelut
info@trahus.fi
Taloushallinto
laskutus@trahus.fi

Ota yhteyttä

Plea­se lea­ve this field emp­ty.Plea­se lea­ve this field emp­ty.
Tie­to­suo­ja­se­los­te

Tilaa TRÄ-uutiskirje

Haluat­ko kuul­la lisää van­hois­ta talois­ta, perin­tei­sis­tä raken­nus­me­ne­tel­mis­tä ja kes­tä­väs­tä asu­mi­ses­ta?

Plea­se lea­ve this field emp­ty.Plea­se lea­ve this field emp­ty.
Tie­to­suo­ja­se­los­te