Perinnemestarit kätesi ulottuvilla

Pyydä meidät ilmaiselle katselmuskäynnille tai kerro mitä toivot uudelta puurakennukseltasi.

Teem­me yksi­tyi­siä ja jul­ki­sia koh­tei­ta – siir­to­la­puu­tar­ha­mö­keis­tä museoi­hin. Kor­jaus­töi­tä vaa­ti­vat pro­jek­tit alka­vat yleen­sä kun­to­tut­ki­muk­sel­la ja sen poh­jal­ta laa­dit­ta­val­la kor­jaus­suun­ni­tel­mal­la. Raken­­nus- ja sisus­tus­pro­jek­tei­hin otam­me jo alus­sa mukaan perin­ne­ra­ken­nuk­siin eri­kois­tu­neen yhteis­työ­ark­ki­teh­tim­me. Suo­je­lu­koh­teet toteu­tam­me yhteis­työs­sä Museo­vi­ras­ton kans­sa. Min­kä­lai­nen pro­jek­ti sinul­la on mie­les­sä?

Tiedustelut
info@trahus.fi

 

Uusimaa
Thomas Noreila
+358 40 705 1572

 

Pirkanmaa
Markus Koskinen
+358 400 850 705

 

Rakentaminen
Tero Saari
+358 40 067 7670

 

Taloushallinto
laskutus@trahus.fi

 

Ota yhteyttä

Plea­se lea­ve this field emp­ty.Plea­se lea­ve this field emp­ty.
Tie­to­suo­ja­se­los­te

Tilaa TRÄ-uutiskirje

Haluat­ko kuul­la lisää van­hois­ta talois­ta, perin­tei­sis­tä raken­nus­me­ne­tel­mis­tä ja kes­tä­väs­tä asu­mi­ses­ta?

Plea­se lea­ve this field emp­ty.Plea­se lea­ve this field emp­ty.
Tie­to­suo­ja­se­los­te