Perinnemestarit kätesi ulottuvilla

Pyydä meidät maksuttomalle katselmuskäynnille!

Teem­me yksi­tyi­siä ja jul­ki­sia koh­tei­ta siir­to­la­puu­tar­ha­mö­keis­tä museoi­hin. Toi­mis­tom­me sijait­see Hel­sin­gin Kata­ja­no­kal­la ja kes­ki­tym­me eri­tyi­ses­ti koh­tei­siin Uudel­la­maal­la ja Pir­kan­maal­la. Olem­me kui­ten­kin toteut­ta­neet kun­nos­tuk­sia myös muu­al­la Suo­mes­sa, joten voit olla mei­hin roh­keas­ti yhtey­des­sä pro­jek­ti­si sijain­nis­ta huo­li­mat­ta.


Myynti
Thomas Noreila
thomas.noreila@tragroup.fi
+358 40 705 1572

Rakentaminen
Tero Saari
tero.saari@trahus.fi
+358 40 684 7274

Rekrytoinnit
Jenni Valtakari
hr@trahus.fi
+358 40 626 6500

Suunnittelu
Ilari Airikkala
ilari.airikkala@tragroup.fi
+358 46 810 2444
Tiedustelut
info@trahus.fi
Taloushallinto
laskutus@trahus.fi

Ota yhteyttä

Plea­se lea­ve this field emp­ty.Plea­se lea­ve this field emp­ty.
Tie­to­suo­ja­se­los­te

Tilaa TRÄ-uutiskirje

Haluat­ko kuul­la lisää van­hois­ta talois­ta, perin­tei­sis­tä raken­nus­me­ne­tel­mis­tä ja kes­tä­väs­tä asu­mi­ses­ta?

Plea­se lea­ve this field emp­ty.Plea­se lea­ve this field emp­ty.
Tie­to­suo­ja­se­los­te