Perinnemestarit kätesi ulottuvilla

Pyydä meidät maksuttomalle katselmuskäynnille!

Res­tau­roim­me yksi­tyi­siä ja jul­ki­sia koh­tei­ta rin­ta­ma­mies­ta­lois­ta museoi­hin ja kar­ta­noi­hin. Toi­min­tam­me kes­kit­tyy koh­tei­siin Uudel­la­maal­la. Olem­me kui­ten­kin toteut­ta­neet kun­nos­tuk­sia myös muu­al­la Suo­mes­sa, joten voit olla mei­hin roh­keas­ti yhtey­des­sä pro­jek­ti­si sijain­nis­ta huo­li­mat­ta. Trä­hus Buti­ken – Ran­ta­tie 32, Tuusu­la. Avoin­na lau­an­tai­sin klo 10–13 ja sopi­muk­sen mukaan.


Myynti & Neuvonta
Thomas Noreila
thomas.noreila@trahus.fi
+358 40 705 1572

Asiakaspalvelu
Riikka Noreila
riikka.noreila@trahus.fi
+358 40 513 2200
Tiedustelut
info@trahus.fi
Taloushallinto
laskutus@trahus.fi

Ota yhteyttä

Plea­se lea­ve this field emp­ty.Plea­se lea­ve this field emp­ty.
Tie­to­suo­ja­se­los­te

Tilaa TRÄ-uutiskirje

Haluat­ko kuul­la lisää van­hois­ta talois­ta, perin­tei­sis­tä raken­nus­me­ne­tel­mis­tä ja kes­tä­väs­tä asu­mi­ses­ta?

Plea­se lea­ve this field emp­ty.Plea­se lea­ve this field emp­ty.
Tie­to­suo­ja­se­los­te