Trähus Karnevalen – Puutalokarnevaali Tuusulassa

Trähus Karnevalen kerää Krapille puurakentamisen ja restauroinnin huiput

Trä­hus Kar­ne­va­len eli Puu­ta­lo­kar­ne­vaa­li on kai­kil­le puu­ra­ken­ta­mi­ses­ta, van­ho­jen talo­jen kun­nos­ta­mi­ses­ta sekä ter­veel­li­ses­tä asu­mi­ses­ta kiin­nos­tu­neil­le suun­nat­tu mak­su­ton koko per­heen tapah­tu­ma Kra­pi­ho­vin piha­pii­ris­sä ja Kra­pin Pajalla Tuusu­las­sa.

Puu­ta­lo­kar­ne­vaa­li tuo yhteen perin­ne­ra­ken­ta­jia, enti­söin­tia­lan mes­ta­rei­ta, käsi­työ­läi­siä, hor­to­no­me­ja sekä näis­tä asiois­ta kiin­nos­tu­nei­ta. Kes­tä­vän ja ter­veel­li­sen raken­ta­mi­sen uusis­ta tuu­lis­ta käy­dään kes­kus­te­lu­ja Kra­pin Pajan sisä­ti­lois­sa, ja piha-alu­eel­­le sijoit­tu­vat työ­pa­jat, työ­näy­tök­set ja neu­von­ta­pis­teet toi­mi­vat non-stop -peri­aat­teel­la koko päi­vän.

Artikkelit


Myynti & Neuvonta
Thomas Noreila
thomas.noreila@trahus.fi
+358 40 705 1572

Asiakaspalvelu
Riikka Noreila
riikka.noreila@trahus.fi
+358 40 513 2200
Tiedustelut
info@trahus.fi
Taloushallinto
laskutus@trahus.fi

Ota yhteyttä

Plea­se lea­ve this field emp­ty.Plea­se lea­ve this field emp­ty.
Tie­to­suo­ja­se­los­te

Tilaa TRÄ-uutiskirje

Haluat­ko kuul­la lisää van­hois­ta talois­ta, perin­tei­sis­tä raken­nus­me­ne­tel­mis­tä ja kes­tä­väs­tä asu­mi­ses­ta?

Plea­se lea­ve this field emp­ty.Plea­se lea­ve this field emp­ty.
Tie­to­suo­ja­se­los­te