Elia Hei­ke­lin suun­nit­te­le­ma ja raken­ta­ma Vil­la Hei­kel vuo­del­ta 1903 on Kau­niais­ten ensim­mäi­nen huvi­la. Trä­hus toteut­ti tähän museo­vi­ras­ton suo­je­le­maan raken­nuk­seen jul­ki­si­vun, katon, ulko-ovien ja ikku­noi­den kun­nos­tus­työt. Tutus­tu tar­kem­min huvi­lan tari­naan ja kun­nos­tus­pro­jek­tiin.

 

Villa Heikel -huvilan omistaja oli ihastunut talon ruostuneeseen kattoon

Huvi­lan omis­ta­ja oli ihas­tu­nut talon ruos­tu­nee­seen kat­toon, ja tavoit­tee­na oli löy­tää teki­jä, joka ymmär­tää van­han katon arvon.

Villa Heikel vuodelta 1903 on Kauniaisten ensimmäinen huvila.

Villa Heikel vuodelta 1903 on Kauniaisten ensimmäinen huvila.

Trähus toteutti julkisivun, katon, ulko-ovien ja ikkunoiden kunnostustyöt Elia Heikelin suunnittelemaan huvilaan 1903-luvulta.

Elia Heikelin suunnittelema ja rakentama Villa Heikel vuodelta 1903 on Kauniaisten ensimmäinen huvila.

24.5.2017
Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail to someone


Myynti & Neuvonta
Thomas Noreila
thomas.noreila@trahus.fi
+358 40 705 1572

Asiakaspalvelu
Riikka Noreila
riikka.noreila@trahus.fi
+358 40 513 2200
Tiedustelut
info@trahus.fi
Taloushallinto
laskutus@trahus.fi

Ota yhteyttä

Plea­se lea­ve this field emp­ty.Plea­se lea­ve this field emp­ty.
Tie­to­suo­ja­se­los­te

Tilaa TRÄ-uutiskirje

Haluat­ko kuul­la lisää van­hois­ta talois­ta, perin­tei­sis­tä raken­nus­me­ne­tel­mis­tä ja kes­tä­väs­tä asu­mi­ses­ta?

Plea­se lea­ve this field emp­ty.Plea­se lea­ve this field emp­ty.
Tie­to­suo­ja­se­los­te