Trä­hus kun­nos­ti 1800-luvul­­la raken­ne­tun, his­to­rial­li­ses­ti arvok­kaan ja suo­jel­lun Ste­niuk­sen hir­si­ta­lon. Talo puret­tiin vuon­na 2018 ja säi­löt­tiin Ste­niuk­sen­kum­mun raken­nus­hank­keen ajak­si.

Raken­nus­töi­den aika­na enti­söi­jäm­me kun­nos­ti­vat hir­si­ta­lon van­hat ovet ja ikku­nat vers­taal­lam­me Ten­ho­las­sa. Talo pys­ty­tet­tiin uudel­leen van­hal­le sijain­nil­leen syk­syl­lä 2020. Samal­la run­gon kun­to käy­tiin läpi hir­si hir­rel­tä ja osa hir­sis­tä vaih­det­tiin tar­peen mukaan uusiin. Lisäk­si talon kat­to ja jul­ki­si­vu uusit­tiin ja sisä­ti­lat kun­nos­tet­tiin van­han talon tyy­liä kun­nioit­taen.

 

Jo kolmatta vuosisataa pystyssä olevalla hirsitalovanhuksella koittaa pian uusi elämänvaihe

Trähus purki 1800-luvulla rakennetun historiallisen Steniuksen hirsitalon väliaikaiseen säilöön Steniuksenkummun rakennushankkeen alta.

Steniuksen talon hirsirungon kunto käytiin läpi ja osa hirsistä vaihdettiin tarpeen mukaan uusiin.

Entisöijämme kunnostivat Steniuksen talon vanhat ovet ja ikkunat verstaallamme Tenholassa.

Steniuksen talon sisätilat entisöitiin vanhan talon tyyliä kunnioittaen.

 

Lue lisää pro­jek­tis­ta tääl­tä.

12.4.2021
Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail to someone


Myynti & Neuvonta
Thomas Noreila
thomas.noreila@trahus.fi
+358 40 705 1572

Asiakaspalvelu
Riikka Noreila
riikka.noreila@trahus.fi
+358 40 513 2200
Tiedustelut
info@trahus.fi
Taloushallinto
laskutus@trahus.fi

Ota yhteyttä

Plea­se lea­ve this field emp­ty.Plea­se lea­ve this field emp­ty.
Tie­to­suo­ja­se­los­te

Tilaa TRÄ-uutiskirje

Haluat­ko kuul­la lisää van­hois­ta talois­ta, perin­tei­sis­tä raken­nus­me­ne­tel­mis­tä ja kes­tä­väs­tä asu­mi­ses­ta?

Plea­se lea­ve this field emp­ty.Plea­se lea­ve this field emp­ty.
Tie­to­suo­ja­se­los­te