Trä­husin puuse­pät val­mis­ti­vat asiak­kaal­lem­me koko­pui­sen keit­tiön vers­taal­lam­me Ten­ho­las­sa. Koi­vu­keit­tiö val­mis­tet­tiin mit­ta­ti­lauk­se­na ja se suun­ni­tel­tiin tii­viis­sä yhteis­työs­sä asiak­kaan kans­sa, jot­ta lop­pu­tu­lok­ses­ta saa­tiin juu­ri toi­vei­den mukai­nen.

Puu­pin­nat on käsi­tel­ty luon­non kas­­vi­­raa­­ka-aineis­­ta val­mis­te­tul­la, myr­kyt­tö­mäl­lä öljy­va­hal­la, joten pöy­tä­ta­sol­la voi huo­let­ta lei­poa ja lait­taa ruo­kaa tur­val­li­ses­ti.

Saman­lais­ta keit­tiö­mal­lia voi tila­ta mit­ta­ti­laus­työ­nä omaan asun­toon suun­ni­tel­tu­na. Vas­taa­van­lais­ta käsi­työ­tä näh­dään myö­hem­min myös Trä Kro­nor -kon­sep­tin town­­house-kodeis­­sa, joi­hin puusep­päm­me val­mis­ta­vat sisus­tusark­ki­teh­ti Han­ni Koro­man suun­ni­tel­mien mukaan täys­pui­set koi­vu­keit­tiöt.

Trähusin puusepät valmistivat asiakkaallemme kokopuisen koivukeittiön verstaallamme Tenholassa.

Trähusin puuseppä valmisti ja asensi puisen koivukeittiön

Puusepän valmistama keittiö on ekologinen ja kestää pitkään

Trähusin puusepän valmistama koivukeittiö

20.4.2020
Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail to someone


Myynti & Neuvonta
Thomas Noreila
thomas.noreila@trahus.fi
+358 40 705 1572

Asiakaspalvelu
Riikka Noreila
riikka.noreila@trahus.fi
+358 40 513 2200
Tiedustelut
info@trahus.fi
Taloushallinto
laskutus@trahus.fi

Ota yhteyttä

Plea­se lea­ve this field emp­ty.Plea­se lea­ve this field emp­ty.
Tie­to­suo­ja­se­los­te

Tilaa TRÄ-uutiskirje

Haluat­ko kuul­la lisää van­hois­ta talois­ta, perin­tei­sis­tä raken­nus­me­ne­tel­mis­tä ja kes­tä­väs­tä asu­mi­ses­ta?

Plea­se lea­ve this field emp­ty.Plea­se lea­ve this field emp­ty.
Tie­to­suo­ja­se­los­te