His­to­rial­li­sen Kasar­mi­to­rin lai­dal­la sijait­se­va ker­ros­ta­lo saa raik­kaut­ta ilmee­seen­sä ikku­nan­kun­nos­tuk­sen myö­tä. 1920-luvul­­la val­mis­tu­nut talo on ark­ki­teh­ti Lars Sonc­kin suun­nit­te­le­ma. Trä­hus aloit­ti jul­ki­si­vun van­ho­jen tam­­mi-ikku­­noi­­den kun­nos­tus­työt vuo­den 2019 lopul­la ja kun­nos­tus jat­kuu vuo­den 2020 aika­na. Tam­mi­set ikku­nan­po­kat kun­nos­te­taan vers­taal­lam­me Ten­ho­las­sa, ja ikku­nan­kar­mien kun­nos­tus teh­dään pai­kan pääl­lä Kasar­mi­ka­dul­la.

Kasarmikadun tammi-ikkunoidet puitteiden kunnostus verstaalla.
Tam­­mi-ikku­­noi­­den kun­nos­tus aloi­tet­tiin vers­taal­la lop­pu­vuo­des­ta 2019.
Pintakäsittelijämme kunnostavat ikkunankarmeja Kasarmikadulla.
Ikku­nan­kar­mien kun­nos­tus­työt käyn­nis­sä Kasar­mi­ka­dul­la hel­mi­kuus­sa 2020.

Ikkunankarmien maalinpoisto työn alla Kasarmikadulla.

Uudet tammi-ikkunat Kasarminkatu 36:ssa
Kuvan kes­kim­mäi­sen ker­rok­sen kun­nos­te­tut ikku­nat asen­net­tu­na takai­sin pai­kal­leen. Uudet puit­teet erot­taa hie­man kimal­ta­vis­ta mes­sin­ki­sis­tä kul­ma­rau­dois­ta.
Kunnostetut vanhat tammi-ikkunat
Kun­nos­te­tut tam­­mi-ikku­­nat asen­net­tui­na omal­le pai­kal­leen.

Trähus kunnosti vanhat tammi-ikkunat

24.2.2020
Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail to someone


Myynti & Neuvonta
Thomas Noreila
thomas.noreila@trahus.fi
+358 40 705 1572

Asiakaspalvelu
Riikka Noreila
riikka.noreila@trahus.fi
+358 40 513 2200
Tiedustelut
info@trahus.fi
Taloushallinto
laskutus@trahus.fi

Ota yhteyttä

Plea­se lea­ve this field emp­ty.Plea­se lea­ve this field emp­ty.
Tie­to­suo­ja­se­los­te

Tilaa TRÄ-uutiskirje

Haluat­ko kuul­la lisää van­hois­ta talois­ta, perin­tei­sis­tä raken­nus­me­ne­tel­mis­tä ja kes­tä­väs­tä asu­mi­ses­ta?

Plea­se lea­ve this field emp­ty.Plea­se lea­ve this field emp­ty.
Tie­to­suo­ja­se­los­te