Mes­ta­rim­me Leif Slot­te on kerän­nyt tie­toa, tai­toa ja koke­mus­ta perin­ne­ra­ken­ta­mi­ses­ta yli 50 vuo­den ajan. Yhdes­sä hänen kans­saan haluam­me vaa­lia ja elvyt­tää suo­ma­lai­sia raken­­nus- ja käsi­työ­pe­rin­tei­tä. Tule­vai­suut­ta unoh­ta­mat­ta. Raken­­nus-, kor­­jaus- ja enti­söin­ti­pal­ve­lui­den lisäk­si voim­me tar­jo­ta Sinul­le kai­ken tar­vit­se­ma­si suun­nit­te­lus­ta uuden hir­si­run­gon veis­toon.


Myynti & Neuvonta
Thomas Noreila
thomas.noreila@trahus.fi
+358 40 705 1572

Asiakaspalvelu
Riikka Noreila
riikka.noreila@trahus.fi
+358 40 513 2200
Tiedustelut
info@trahus.fi
Taloushallinto
laskutus@trahus.fi

Ota yhteyttä

Plea­se lea­ve this field emp­ty.Plea­se lea­ve this field emp­ty.
Tie­to­suo­ja­se­los­te

Tilaa TRÄ-uutiskirje

Haluat­ko kuul­la lisää van­hois­ta talois­ta, perin­tei­sis­tä raken­nus­me­ne­tel­mis­tä ja kes­tä­väs­tä asu­mi­ses­ta?

Plea­se lea­ve this field emp­ty.Plea­se lea­ve this field emp­ty.
Tie­to­suo­ja­se­los­te