Harald Smed­ber­gin ja Vil­ho Lek­ma­nin suun­nit­te­le­ma Vil­la Skogs­hyd­dan, raken­net­tu 1907/13. Koko huvi­la res­tau­roi­daan 2017–2018 aika­na ja toi­mim­me pro­jek­tin pää­ura­koit­si­ja­na, yhteis­työs­sä Saat­si Ark­ki­teh­dit Oy:n kans­sa.

Lue lisää val­mis­tu­nees­ta pro­jek­tis­tam­me

 

Kuva pro­jek­tin alku­vai­heil­ta.

 

Kau­nis yksi­tyis­koh­ta val­miis­ta talos­ta.

Vil­la Skogs­hyd­dan uudes­sa ulkoa­sus­saan.

 

10.7.2017
Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail to someone


Jukka Mähönen, restaurointimestari
jukka.mahonen@trahus.fi
+358 40 844 8087

Taru Vihne, asiakasvastaava
taru.vihne@trahus.fi
+358 40 585 2220

Ota yhteyttä

Plea­se lea­ve this field emp­ty.Plea­se lea­ve this field emp­ty.
Tie­to­suo­ja­se­los­te

Tilaa TRÄ-uutiskirje

Haluat­ko kuul­la lisää van­hois­ta talois­ta, perin­tei­sis­tä raken­nus­me­ne­tel­mis­tä ja kes­tä­väs­tä asu­mi­ses­ta?

Plea­se lea­ve this field emp­ty.Plea­se lea­ve this field emp­ty.
Tie­to­suo­ja­se­los­te