Saus­ti­la kuu­luu Suo­men van­him­piin säte­ri­ti­loi­hin, ja ensim­mäi­set mai­nin­nat asia­kir­jois­sa vie­vät jopa 1400-luvul­­le saak­ka. Vuon­na 1819 val­mis­tu­nut kar­ta­non pää­ra­ken­nus on ole­tet­ta­vas­ti ark­ki­teh­ti Carl Lud­vig Enge­lin käsia­laa. Kar­ta­noon myö­hem­min lisät­ty veran­ta on 1900-luvun alku­puo­lel­ta.

Trä­hus kun­nos­taa veran­nan alku­pe­räi­sen mal­lin mukaan kevään ja kesän 2020 aika­na. Suun­nit­te­lus­sa apu­na käy­tet­tiin kar­ta­nos­sa säi­ly­tet­ty­jä van­ho­ja valo­ku­via ja pii­rus­tuk­sia. Kun­nos­tus­pro­jek­tis­sa yhdis­tyy hir­si­mes­ta­rei­dem­me sekä puusep­piem­me moni­puo­li­nen osaa­mi­nen: run­ko on tim­pu­rei­dem­me käsia­laa kun taas kai­teet ja kai­tei­den pie­nat on val­mis­tet­tu käsi­työ­nä vers­taal­lam­me.

Trähus kunnosti Saustilan kartanon verannan alkuperäisen mallin mukaan
Vii­meis­te­lyä vail­le val­mis veran­ta alku­ke­säl­lä 2020.

Trähusin timpurit kunnostivat Saustilan kartanon verannan hirsirungon

Trähus kunnosti Saustilan verannan jykevillä hirsillä

Kaiteen pienat valmistettiin puusepäntyönä Trähusin verstaalla
Kai­teen pie­nat val­mis­tet­tiin puuse­pän­työ­nä vers­taal­la.
Trähus kunnosti Saustilan kartanon verannan käyttämällä mallina vanhoja kuvia
Kar­ta­nos­sa säi­ly­tet­ty­jä van­ho­ja kuvia käy­tet­tiin mal­li­na suun­nit­te­lus­sa.


Myynti & Neuvonta
Thomas Noreila
thomas.noreila@trahus.fi
+358 40 705 1572

Asiakaspalvelu
Riikka Noreila
riikka.noreila@trahus.fi
+358 40 513 2200
Tiedustelut
info@trahus.fi
Taloushallinto
laskutus@trahus.fi

Ota yhteyttä

Plea­se lea­ve this field emp­ty.Plea­se lea­ve this field emp­ty.
Tie­to­suo­ja­se­los­te

Tilaa TRÄ-uutiskirje

Haluat­ko kuul­la lisää van­hois­ta talois­ta, perin­tei­sis­tä raken­nus­me­ne­tel­mis­tä ja kes­tä­väs­tä asu­mi­ses­ta?

Plea­se lea­ve this field emp­ty.Plea­se lea­ve this field emp­ty.
Tie­to­suo­ja­se­los­te