Puu­ta­lo Hel­sin­gis­sä sai raik­kaan uuden jul­ki­si­vu­lau­doi­tuk­sen. Mate­ri­aa­lik­si valit­tiin laa­du­kas sipe­rian­leh­ti­kuusi, jon­ka toi­mit­ti yhteis­työ­kump­pa­nim­me Tun­ne­Puu. Ikään­tyes­sään leh­ti­kuusi har­maan­tuu kau­niis­ti ja kun­nos­tus­työt hel­pot­tu­vat, kun maa­laus­työt jää­vät pois. Lisäk­si leh­ti­kuusi on hyvin lahon­kes­tä­vää. Jul­ki­si­vu kruu­nat­tiin kupa­ri­sil­la vesi­pel­leil­lä, jot­ka sopi­vat oival­li­ses­ti talon kupa­ri­kat­toon.

Puutalo Helsingin Kaarelassa sai raikkaan julkisivulaudoituksen
Jul­ki­si­vu­lau­to­jen alla ole­va vino­lau­doi­tus.

Talon julkisivu kruunattiin kuparisilla vesipelleillä

Julkisivu siperianlehtikuusesta

Julkisivun kunnostusta ennen ja sen jälkeen

15.10.2020
Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail to someone


Myynti & Neuvonta
Thomas Noreila
thomas.noreila@trahus.fi
+358 40 705 1572

Asiakaspalvelu
Riikka Noreila
riikka.noreila@trahus.fi
+358 40 513 2200
Tiedustelut
info@trahus.fi
Taloushallinto
laskutus@trahus.fi

Ota yhteyttä

Plea­se lea­ve this field emp­ty.Plea­se lea­ve this field emp­ty.
Tie­to­suo­ja­se­los­te

Tilaa TRÄ-uutiskirje

Haluat­ko kuul­la lisää van­hois­ta talois­ta, perin­tei­sis­tä raken­nus­me­ne­tel­mis­tä ja kes­tä­väs­tä asu­mi­ses­ta?

Plea­se lea­ve this field emp­ty.Plea­se lea­ve this field emp­ty.
Tie­to­suo­ja­se­los­te