Sipoon kir­kon sun­tion enti­nen asun­to 1900-luvun alku­puo­lel­ta. Ylä­ker­ran lisäe­ris­tys sekä koko talon pin­ta­re­mont­ti.

 

Sipoon talossa on kaunis kaakeliuuni.

Asia­kas halusi teh­dä myös joi­tain työ­vai­hei­ta itse. Vii­mei­nen kuva asiak­kaan omas­ta kotial­bu­mis­ta. Lue lisää pro­jek­tis­ta.

Perin­ne­mes­ta­rim­me Leif Slot­te opas­ti pro­jek­tin aika­na Nii­na Nie­me­lään perin­tei­sis­sä mene­tel­mis­sä.

Niina Nieminen mestari Leif Slotten opissa

 

Yksi­tyis­koh­tia val­miis­ta lop­pu­tu­lok­ses­ta.

Valmis remontti Sipoossa.

30.10.2018
Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail to someone


Myynti & Neuvonta
Thomas Noreila
thomas.noreila@tragroup.fi
+358 40 705 1572

Asiakaspalvelu
Riikka Noreila
riikka.noreila@tragroup.fi
+358 40 513 2200
Tiedustelut
info@trahus.fi
Taloushallinto
laskutus@trahus.fi

Ota yhteyttä

Plea­se lea­ve this field emp­ty.Plea­se lea­ve this field emp­ty.
Tie­to­suo­ja­se­los­te

Tilaa TRÄ-uutiskirje

Haluat­ko kuul­la lisää van­hois­ta talois­ta, perin­tei­sis­tä raken­nus­me­ne­tel­mis­tä ja kes­tä­väs­tä asu­mi­ses­ta?

Plea­se lea­ve this field emp­ty.Plea­se lea­ve this field emp­ty.
Tie­to­suo­ja­se­los­te